Loading...

Profil

Roumah Wakaf Kita adalah lembaga berbadan hukum yang didirikan oleh para aktivis Hidayatullah Surabaya pada 11 mei 2020. Lembaga ini bergerak dalam bidang pengelolaan dana wakaf secara profesional, produktif dan modern.

Terinspirasi dari wakaf sumur Roumah milik sabahat Utsman bin Affan RA di Madinah. Roumah Wakaf Kita hadir bersama umat menuju masyarakat yang berakhlak mulia, cerdas, sejahtera dan mandiri.

Inspirasi
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran:92)
“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.”
(QS Al Anbiya :30)

Dari Ibnu Umar: Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. (HR. Tirmidzi)
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu (roumah), lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta’ala,” (HR. Muslim)


Visi
Menjadi Lembaga Wakaf yang amanah, profesional dengan sistem manajemen modern dalam rangka membangun peradaban mulia.


Misi
1. Membangun sistem manajemen wakaf yang amanah, transparan, inovatif dan pruden.
2. Melaksanakan edukasi wakaf secara konseptual, aplikatif, integratif kepada masyarakat sebagai subjek perubahan.
3. Merealisasi program program implementatif yang berorientasi pada produktivitas, kebermanfaatan dan keberlanjutan.